Tisza-Tó Nemzeti Program

A Kormány a 1701/2013 (X.04.) számú Kormányhatározatával jóváhagyta a Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Programot. Ezzel megnyílt a lehetősége annak, hogy a Tisza-tó térség mind a jelenlegi EU-támogatási időszakban, mind a következő hét éves időszakban a legnagyobb mértékű támogatást megkapja a Kormánytól. A Program megvalósításával 2012-2015 között 35 Mrd Ft. fejlesztési forrás áramlik a térségbe.

A Kormány – az Új Széchenyi Terv Nemzeti Programjainak meghatározásakor – vállalta, hogy programot indít a Tisza-tó fejlesztésére, az ökoturizmusban és az ökológiai gazdálkodásban rejlő, a térségben élők életminőségét érdemben javító lehetőségek kiaknázására.

A térség nagyobb része országos összehasonlításban leghátrányosabb illetve hátrányosabb helyzetű területnek számít. A térség gazdasága a szerkezetváltás megkezdése óta eltelt évtizedek folyamán leromlott állapotú, mely területek – a belső tőkehiány, a külföldi tőkebefektetések alacsony részaránya, a kis- és középvállalkozások térségi súlyának elégtelensége, az ipari parkok, a telephelyek gyenge kihasználtsága és a munkahelyteremtés fellendítése érdekében is – a fejlesztéspolitika részéről sürgős beavatkozást igényelt.

Tekintettel a fejlesztéssel megcélzott terület gazdasági lemaradásának okaira, egy olyan fejlesztési program kidolgozására volt szükség, amely a jelenlegi EU költségvetési időszakban, eszközök és ágazatok tekintetében is képes kombinálni a szükséges fejlesztési programokat és azok megvalósításának pénzügyi hátterét.

A Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei, továbbá érintőlegesen Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, értékalapú fejlesztése érdekében – egyedi tervezésű – hatásait tekintve ciklusokon átívelő, integrált területfejlesztési program sürgős kidolgozása vált szükségessé.

2012-2015 között megvalósítandó:

 • komplex vízvédelmi beruházás a Tisza-tó térségében,
 • külső és belső közlekedési kapcsolatok fejlesztése,
 • komplex turizmusfejlesztés, turisztikai célú kerékpáros-barát útvonalak fejlesztése,
 • biológiai szúnyoggyérítés, K+F,
 • a jövőbeni projektek előkészítése.

2014-2020 közötti EU támogatási időszak során megvalósítandó:

– energetikai fejlesztések: megújuló energia-felhasználás növelése,

– gazdaságfejlesztés: térségi adottságokra épülő ipari struktúra fejlesztése, K+F,

– mezőgazdaság diverzifikációja, tájgazdálkodás, fenntartható vidékfejlesztés megteremtése,

– környezeti elemek, táji és települési értékek megóvása és fejlesztése.

A Széchenyi Programiroda feladata:

A Program koordinációja érdekében a Miniszterelnökség irányítása alatt álló Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-n (SZPI) belül 2012-ben felállításra került a Tisza-tó Programiroda 3 fő munkavállaló alkalmazásával. A Programiroda feladata a Program sikere érdekében a megvalósítási határidők összehangolása, a koordinációs feladatok ellátása, a helyiek bevonását szolgáló és a határokon átívelő kommunikációs csatornák megszervezése.

Elindított projektek, valamint a megtett- és megvalósítani tervezett intézkedések:

 • „Komplex Tisza-tó Projekt”

  A Program koordinációja érdekében a Miniszterelnökség irányítása alatt álló Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-n (SZPI) belül 2012-ben felállításra került a Tisza-tó Programiroda 3 fő munkavállaló alkalmazásával. A Programiroda feladata a Program sikere érdekében a megvalósítási határidők összehangolása, a koordinációs feladatok ellátása, a helyiek bevonását szolgáló és a határokon átívelő kommunikációs csatornák megszervezése.

  Elindított projektek, valamint a megtett- és megvalósítani tervezett intézkedések:

  • „Komplex Tisza-tó Projekt”

   A közvetlen célja a projektnek, hogy a Tisza-tóban a kellő áramlási viszonyok biztosításával a vízpótlás biztosítva legyen, amivel az ökológiai egyensúly további évekre biztosítható. A tó alkalmas lesz hármas funkciójának hosszú távú betöltésére, jóléti (idegenforgalmi, turisztikai), energiatermelő és vízgazdálkodási célnak (Nagykunsági, Jászsági és Keleti Főcsatorna). A Tisza-tó komplex területéhez kapcsolódó öntőző-csatornák beengedő műveinek, illetve a csatornarendszerek szükséges művek teljes körű felújítása. Alapvetően elvárt igény, hogy képesek legyenek a szabályozó művel az engedélyükben meghatározott 10-60 m3/ sec vízszállításra, illetve megfelelő minőségű vizet szolgáltassanak a közel 35 000 hektár öntözhető területnek. Mindezek alapján a projekt elsődleges célja a hosszú távú ökológiai egyensúly fenntartása végett elvégzendő meder- és csatornarendszer fenntartása, védmű és műszaki berendezések megjavítása és korszerűsítése úgy, hogy azok hosszú távon szolgálják az EU Víz Keretirányelv célkitűzéseit.

  • „33. sz. főút 0+000-37+860km sz. közötti szakasz 11,5 t. burkolaterősítés”

   A megvalósításának kezdési és befejezési napja: 2013.12.01. – 2015.12.31. (Forgalomba helyezés: 2015.09.30.)

  • „31. sz. főút Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítés”
  • „Poroszló és Tisza-folyó hídja közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak- Magyarországi szakaszának megvalósítása”
  • Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű megvalósítása
  • „Üveg-ház” – A hulladékhő felhasználására épülő, a térségben élők foglalkoztatását elősegítő komplex agrár-ipari fejlesztési program Berekfürdőn
  • „Háztáji Gazdálkodás Program”
  • Közép-Tisza-völgyön átívelő tájgazdálkodási programok megvalósítása a Mirhó-Kakat tájgazdálkodási mintaprogramon keresztül
  • Közép-Tisza-völgyön átívelő tájgazdálkodási program megvalósítása az Óballai komplex, ártéri tájgazdálkodási – vidékfejlesztési mintaprogramon keresztül
  • Rizs- és köles termesztés újjászervezése és újjáélesztése a Tisza-tó térségi termőtájon
  • Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása
  • Tisza-tó térségfejlesztési átfogó stratégia, marketing és kommunikáció:
  • A térség általános arculati elemeinek és marketing-kommunikációjának elengedhetetlen megerősítése nem finanszírozható a Programba tervezett projektekből azok speciális szabályrendszere miatt, ezért hazai forrásokkal támogatottan valósítható meg. (B2C eszközrendszer, éves Tisza-tó kampány billboard, citylight, stratégiai marketing-kommunikációs terv, Tisza-tó honlap, arculati elemek készítése, stb.).
  • A projektelem keretén belül valósul meg a Tisza-tó térség Területfejlesztési Programja a 218/2009 (X.6) Kormány rendelet előírásainak megfelelően.