Közzétételi nyilatkozat

A Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti a vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

 1. nevét: Simon Norbert
 2. tisztségét vagy munkakörét: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
 3. munkaviszonyban álló személy esetében:
 4. ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket: A munkavállaló személyi alapbére bruttó 200.000.- Ft. Havi költségtérítés mértéke: 100.000.- Ft.
 5. cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát: Munkavállalót végkielégítés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 77. §-ban rögzített mértékben illeti meg, felmondási idő az Mt. 69. §-ban rögzített mértékben illeti meg.
 6. cc) az Mt. 228. § (1) és (2) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét: A munkavállaló munkaszerződése az Mt. 228. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt rendelkezésre utalást nem tartalmaz.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti a vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

 1. nevét: Farkas Zoltán Tibor
 2. tisztségét vagy munkakörét: felügyelőbizottsági tag
 3. megbízásra vonatkozó szabályait, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén:
 4. ca) A felügyelőbizottsági tag megbízási díjban nem részesül.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti a vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

 1. nevét: Magyar Csilla
 2. tisztségét vagy munkakörét: felügyelőbizottsági tag
 3. megbízásra vonatkozó szabályait, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén:
 4. ca) A felügyelőbizottsági tag megbízási díjban nem részesül.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti a vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

 1. nevét: Ujvári Imre
 2. tisztségét vagy munkakörét: felügyelőbizottsági tag
 3. megbízásra vonatkozó szabályait, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén:
 4. ca) A felügyelőbizottsági tag megbízási díjban nem részesül.

 

Tisza-tó Fejlesztési Kft.