A térségről

TTNP_logó_RGB

A Kormány – az Új Széchenyi Terv Nemzeti Programjainak meghatározásakor – vállalta, hogy programot indít a Tisza-tó fejlesztésére, az ökoturizmusban és az ökológiai gazdálkodásban rejlő, a térségben élők életminőségét érdemben javító lehetőségek kiaknázására.

A térség nagyobb része országos összehasonlításban leghátrányosabb illetve hátrányosabb helyzetű területnek számít. A térség gazdasága a szerkezetváltás megkezdése óta eltelt évtizedek folyamán leromlott állapotú, mely területek – a belső tőkehiány, a külföldi tőkebefektetések alacsony részaránya, a kis- és középvállalkozások térségi súlyának elégtelensége, az ipari parkok, a telephelyek gyenge kihasználtsága és a munkahelyteremtés fellendítése érdekében is – a fejlesztéspolitika részéről sürgős beavatkozást igényelt.

Tekintettel a fejlesztéssel megcélzott terület gazdasági lemaradásának okaira, egy olyan fejlesztési program kidolgozására volt szükség, amely a jelenlegi EU költségvetési időszakban, eszközök és ágazatok tekintetében is képes kombinálni a szükséges fejlesztési programokat és azok megvalósításának pénzügyi hátterét.

A Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei, továbbá érintőlegesen Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, értékalapú fejlesztése érdekében – egyedi tervezésű – hatásait tekintve ciklusokon átívelő, integrált területfejlesztési program sürgős kidolgozása vált szükségessé.

2012-2015 között megvalósítandó:

 • komplex vízvédelmi beruházás a Tisza-tó térségében,
 • külső és belső közlekedési kapcsolatok fejlesztése,
 • komplex turizmusfejlesztés, turisztikai célú kerékpáros-barát útvonalak fejlesztése,
 • biológiai szúnyoggyérítés, K+F,
 • a jövőbeni projektek előkészítése.

2014-2020 közötti EU támogatási időszak során megvalósítandó:

 • energetikai fejlesztések: megújuló energia-felhasználás növelése,
 • gazdaságfejlesztés: térségi adottságokra épülő ipari struktúra fejlesztése, K+F,
 • mezőgazdaság diverzifikációja, tájgazdálkodás, fenntartható vidékfejlesztés megteremtése,
 • környezeti elemek, táji és települési értékek megóvása és fejlesztése.


A Széchenyi Programiroda feladata:
A Program koordinációja érdekében a Miniszterelnökség irányítása alatt álló Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-n (SZPI) belül 2012-ben felállításra került a Tisza-tó Programiroda 3 fő munkavállaló alkalmazásával. A Programiroda feladata a Program sikere érdekében a megvalósítási határidők összehangolása, a koordinációs feladatok ellátása, a helyiek bevonását szolgáló és a határokon átívelő kommunikációs csatornák megszervezése.

Elindított projektek, valamint a megtett- és megvalósítani tervezett intézkedések:

 • „Komplex Tisza-tó Projekt”
  A közvetlen célja a projektnek, hogy a Tisza-tóban a kellő áramlási viszonyok biztosításával a vízpótlás biztosítva legyen, amivel az ökológiai egyensúly további évekre biztosítható. A tó alkalmas lesz hármas funkciójának hosszú távú betöltésére, jóléti (idegenforgalmi, turisztikai), energiatermelő és vízgazdálkodási célnak (Nagykunsági, Jászsági és Keleti Főcsatorna). A Tisza-tó komplex területéhez kapcsolódó öntőző-csatornák beengedő műveinek, illetve a csatornarendszerek szükséges művek teljes körű felújítása. Alapvetően elvárt igény, hogy képesek legyenek a szabályozó művel az engedélyükben meghatározott 10-60 m3/ sec vízszállításra, illetve megfelelő minőségű vizet szolgáltassanak a közel 35 000 hektár öntözhető területnek. Mindezek alapján a projekt elsődleges célja a hosszú távú ökológiai egyensúly fenntartása végett elvégzendő meder- és csatornarendszer fenntartása, védmű és műszaki berendezések megjavítása és korszerűsítése úgy, hogy azok hosszú távon szolgálják az EU Víz Keretirányelv célkitűzéseit.
 • „33. sz. főút 0+000-37+860km sz. közötti szakasz 11,5 t. burkolaterősítés”
  A megvalósításának kezdési és befejezési napja: 2013.12.01. – 2015.12.31. (Forgalomba helyezés: 2015.09.30.)
 • 31. sz. főút Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítés”
 • „Poroszló és Tisza-folyó hídja közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak- Magyarországi szakaszának megvalósítása”
 • Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű megvalósítása
 • „Üveg-ház” – A hulladékhő felhasználására épülő, a térségben élők foglalkoztatását elősegítő komplex agrár-ipari fejlesztési program Berekfürdőn
 • „Háztáji Gazdálkodás Program”
 • Közép-Tisza-völgyön átívelő tájgazdálkodási programok megvalósítása a Mirhó-Kakat tájgazdálkodási mintaprogramon keresztül
 • Közép-Tisza-völgyön átívelő tájgazdálkodási program megvalósítása az Óballai komplex, ártéri tájgazdálkodási – vidékfejlesztési mintaprogramon keresztül
 • Rizs- és köles termesztés újjászervezése és újjáélesztése a Tisza-tó térségi termőtájon
 • Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása
 • Tisza-tó térségfejlesztési átfogó stratégia, marketing és kommunikáció:
  A térség általános arculati elemeinek és marketing-kommunikációjának elengedhetetlen megerősítése nem finanszírozható a Programba tervezett projektekből azok speciális szabályrendszere miatt, ezért hazai forrásokkal támogatottan valósítható meg. (B2C eszközrendszer, éves Tisza-tó kampány billboard, citylight, stratégiai marketing-kommunikációs terv, Tisza-tó honlap, arculati elemek készítése, stb.). A projektelem keretén belül valósul meg a Tisza-tó térség Területfejlesztési Programja a 218/2009 (X.6) Kormány rendelet előírásainak megfelelően.


A Program további részleteiről a következő elérhetőségeken kaphatnak információt:

TISZA-TÓ FEJLESZTÉSI KFT.

 

A Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program letölthető: Letöltés